Làm tình cùng bạn vợ chưa chồng bướm đẹp Miyuno Konno, bạn vợ đến chơi nhưng vợ không có nhà anh chàng mời cô bạn vợ ở lại ăn cơm sau đó dụ em nó uống rượu ngà ngày say rồi gạ gẫm địt nhau vì lý do rượu vào thèm địt. Cô bạn của vợ anh Miyuno Konno chưa có chồng lên khi được gạ gẫm lồn em đã chảy nước rồi, trong khi ngà ngà say em lại càng máu lên đã cùng chồng bạn đụ nhau ngay tại bàn ăn.

Làm tình cùng bạn vợ chưa chồng bướm đẹp Miyuno Konno

Làm tình cùng bạn vợ chưa chồng bướm đẹp Miyuno Konno